Arbetsdagar, uppdaterad info

  • Arbetsplikten omfattar hel arbetsdag kl.8.00 - 15.00.
  • Medtag egen lunch och egna handverktyg.
  • Se till att du blir antecknad när du gör din arbetsinsats. Därmed undgår du den extra debiteringen på 1500 kr. som föreningen enligt årsmötesbeslut har rätt att ta ut vid utebliven närvaro.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter