Kallelse extra föreningsstämma Skallkrokens Båtsällskap 

Måndagen 13 juni kl 18:00 Klubbstugan .
Vårt bygge fortgår som planerat och ser riktigt bar ut. Alla som hjälpt till på olika sätt skall verkligen ha en eloge för det fina arbete som utförts. Vi har lite kvar men snart så kan vi stoltsera med större och bättre klubbhus.
För att ta ett banklån, vilket kommer att kunna garantera att bygget färdigställs, behövs i enlighet med våra stagar ett föreningsmöte som godkänner att ett pantbrev tas ut på 300.000kr på fastigheten.
Med detta lån samt Halmstad Kommuns investeringsbidrag kommer inte klubbens likvida medel att påverkas, så styrelsen kan föranstalta om att fortsätta föreningens löpande verksamhet.
Extra föreningsmöte 13/6 kl. 18.00 nere i klubbhuset Skallkrokens Båtsällskap.
1. Fråga om mötet är behörigen utlyst
2. Fastställande av dagordning
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av protokolljusterare och rösträknare
5. Kan föreningen godkänna att ett pantbrev tas ut på 300.000kr för färdigställandet av klubbhuset?
6. Mötet avslutas.
Styrelsen 
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter