Avmastning lördag 23 september.

Lördagen 23 september med start
kl 9:00 är det fem båtar som mastar av med hjälp av kranbil.
Hela servicebrygganf tagen i anspråk några timmar.
Staffan Langemark

Senaste nyheter

Nyhetsarkiv

Länkar

-