Kallelse till extra stämma i Skallkrokens Båtsällskap.

Fredagen den 27/4 2018 kl. 17.00 samlas vi på klubbhusets baksida för en extrastämma
gällande stadgeändringar som årsstämman godkände. För att dessa skall få laga kraft
krävs ett ytterligare stämmobeslut.

Sjösättning den 27 april i Skallkroken.
Start kl 7.30
Som traditionen bjuder hjälps vi åt med förberedelserna.

Anmälan er senaste den 24 april på listan som finns på klubbhusets veranda.

Läs hela inlägget »
Ladda ner genom att klicka nedan.
Läs hela inlägget »

Lördagen 23 september med start
kl 9:00 är det fem båtar som mastar av med hjälp av kranbil.
Hela servicebrygganf tagen i anspråk några timmar.
Staffan Langemark

Läs hela inlägget »

GPS
WGS84: N 56° 43.8181', E 12° 40.1678'
Decimal: 56.7303, 12.6695