Skallkrokens Hamnkran

Följande kranförare är utsedda av föreningen:

Namn                              E-post                                        Telefon
Lennart Johansson         lenjo44@live.se                 0705 20 56 24
Petter Norrgren             petter.n@telia.com           0706 16 11 09
Peter Gustafsson            peter@tebeco.se               0705 59 50 06
Anders Welin                 anders.welin@home.se    0733 42 45 24​

Kranansvarig: Lennart Johansson

 Avgifter per lyft:

  • Sjösättning, torrsättning eller inspektion 300 kr / gång.
  • Specialpris för tävlingsbåtar bestäms av ordförande eller kassör. 
Styrelsen