Information om personuppgiftsbehandling – medlemmar

Skallkrokens Båtsällskap, nedan kallat Sällskapet, behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag.
När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har
du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.
Sällskapet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
Du kan alltid komma i kontakt med Sällskapet genom att kontakta oss på info[at]skallkroken[punkt]se.
Medlemskapet i Sällskapet är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter
men Sällskapet behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.
Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda
ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är medlemsnummer, namn,
personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Den personuppgiftsbehandling
som utförs i samband med ditt medlemskap i Sällskapet är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att Sällskapet har ett berättigat intresse av att
kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.
Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i
lag.
Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen, skicka ut medlemsnyheter och aktivitetsannonsering. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att Sällskapet ska kunna säkerställa medlemmarnas identitet. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i Sällskapets IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till associerade organisationer som Sällskapet samarbetar med för nödvändig behandling för Sällskapets räkning. Vi kan exempelvis lämna ut dina adressuppgifter till Visma Spcs och Billecta för utskick av medlemsfakturor. Har du ett funktionärsuppdrag kan dina kontaktuppgifter delas med partnerorganisationer som Västkustens Båtförbund och Svenska Båtunionen. Vi lämnar dina adressuppgifter till tidningen Båtliv för distribution av densamma. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstiden
Sällskapet behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Senast ett år
efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. Sällskapet kommer då
endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att
få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga
personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad
och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k.
dataportabilitet.
En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@skallkroken.se Du har också rätt
att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.
Genom att godkänna Sällskapets medlemsvillkor bekräftar du att du mottagit denna
information om personuppgiftsbehandling.

Inegritetspolicy
För mer detaljerad information angående Sällskapets behandlingar av personuppgifter, se
vår Integritetspolicy.

Haverdal 2019-04-01

Styrelsen för Skallkrokens Båtsällskap