Skallkrokens Hamnkran

Följande kranförare är utsedda av föreningen:

Namn                              E-post                                        Telefon
Lennart Johansson         lenjo44[at]live[punkt]se                 0705 20 56 24
Petter Norrgren             petter[punkt]n[at]telia[punkt]com           0706 16 11 09
Peter Gustafsson            peter[at]tebeco[punkt]se               0705 59 50 06
Anders Welin                 anders[punkt]welin[at]home[punkt]se    0733 42 45 24​

Kranansvarig: Lennart Johansson

 Avgifter per lyft:

  • Sjösättning, torrsättning eller inspektion 300 kr / gång.
  • Specialpris för tävlingsbåtar bestäms av ordförande eller kassör. 
Styrelsen